03-6939399 מוקד הזמנות טלפוני
הסתדרות המעו"ף
03-6939399 מוקד הזמנות טלפוני
מעו"ף לעמית

שאלות ותשובות

עבור מי פועלת העמותה ?

בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם בשנת 2018 עובד בעל ותק של מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה  זכאי להשתתפות המעסיק בדמי החבר השנתיים בעמותת מעו"ף לעמית (בדיקת הזכאות תתבצע בחודש מאי). 

הדירוגים הזכאים הם עובדי המנהל והשירותים( אחיד) דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה (חינוך משלים), דירוג המח"ר, דירוג הטכנאים וההנדסאים ודירוג לבורנטים אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוגים הנ"ל

למעט: 

1. עובדים המדורגים בדירוג המח"ר או בדירוג הפסיכולוגים, אשר רשומים בפנקס הפסיכולוגים כמשמעותו בסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז 1977 ומועסקים כפסיכולוגים אצל מי מהמעסיקים. 

2.עובדים על כל דירוגיהם, המועסקים בבתי חולים. 


כמו כן, העמותה פועלת עבור עובדי/גמלאי הרשויות המקומיות שהיו מבוטחים בקרן מקפת הוותיקה בתאריכים - 11/2001 ועד 5/2004.


 מהן מטרות העמותה ?

העמותה מסבסדת לנהנים שירותים  כגון שירותי רפואה, שירותי אורח חיים בריא, הלוואות לבריבית אטרקטיבית ושירותים נוספים.

 

כיצד ניתן לבדוק האם אני זכאי להיות חבר בעמותה ?
ניתן לבדוק את זכאותך ע"י לחיצה על הריבוע באמצעות לינק שלהלן.

 

 מה עלי לעשות כדי לקבל סבסוד בריבית בעת לקיחת ההלוואה?

  • מילוי כל הפרטים (שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, גובה ההלוואה הרצוי, תקופת ההלוואה וכו..) בלשונית ההלוואות
  • הורדת המסמך בשם:"כתב ויתור סודית"
  • שליחת מסמך ויתור הסודיות מלא וחתום למוקד הלוואות לפקס שמספרו 074-7181816 או למייל שכתובתו service@mla.org.il.
  • טופס בקשה לסבסוד הלוואה חתום על ידי מורשה חתימה של העמותה יישלח בחזרה
  • על מבקש ההלוואה לגשת לאחד מסניפי בנק הפועלים לקבלת ההלוואה
  • חתימה אל מול פקיד מטפל בבנק על גבי המסמכים הנדרשים.
  • קבלת הלוואה בריבית מסובסדת

איך אני יודע אם אני זכאי לסבסוד ריבית בגין ההלוואה מבנק הפועלים?

במידה והינך זכאי, בוודאי קיבלת על כך מכתב מהעמותה, המידע אותך על זכאותך.
בכל מקרה, אם ברצונך לבדוק זכאות יש ליצור קשר בטלפון 03-6939399

 

מהו גובה ההלוואה המקסימלי ?

הלוואה תינתן עד לגובה של 10,000 ₪

 

מהו גובה הריבית ומהם תנאי ההחזר?

הריבית המסובסדת נאמדת בשיעור של P-1%. תנאי ההחזר הם בשיטת שפיצר (קרן + ריבית) בתשלומים חודשיים.

 

האם יש הגבלה על מספר ההלוואות שניתן לקבל בשנה?

כן, כל עמית/ה יכול לקבל הלוואה אחת לשנה. כל נטילת הלוואה נוספת כרוכה בסיום החזר ההלוואה הקיימת.

עבור לתוכן העמוד