03-6939399 מוקד הזמנות טלפוני
הסתדרות המעו"ף
03-6939399 מוקד הזמנות טלפוני
מעו"ף לעמית

בדיקת סקר מנהלים (בדיקה תקופתית מקיפה, לאבחון רפואי מוקדם)

אורח החיים המערבי עמוס המשימות, מלווה בלחצים רבים אשר עלולים להשפיע על המצב הבריאותי.מחקרים רבים הוכיחו כי גילוי מוקדם של מחלות ומצבים בריאותיים עשוי למנוע את החמרתם.

בדיקת סקר מנהלים כוללת סדרת בדיקות מגוונות הנערכות במשך יום אחד, לרבות בדיקת רופא מקיפה, בדיקת דם ומעבדה, בדיקת ראיה ושמיעה, תפקודי ריאה ובדיקת ארגומטריה.

בסיום הליך הבדיקות יימסר לנבדק סיכום מפורט והמלצות בהתייחס לאבחון שבוצע.                                                            


לקבלת שירות יש לפנות למוקד השירות   03-6939399                                                                                 

 

Blue and Silver Stetoscope

לבדיקת זכאות הכנס כאן ת"ז
עבור לתוכן העמוד